acasa   contact  

Sfânta
Liturghie

 

Duminica a 7-a

dupa Pasti

 

05 iunie 2011

imagine

Parohia
“Adormirea Maicii Domnului”
Strâmtura

 

“Dacă în viaţă  eşti bun numai pentru tine, nu eşti bun de nimic.”
  La Început

Cânt lui Cristos

 

Cânt lui Cristos, el ne va elibera,
Va reveni iar în slavă.
Şi viaţă veşnică ne va dărui,
Aleluia, alelu...ia!

 

R: Aleluia, alelu, aleluia!
Aleluia, alelu...ia! (bis)

 

Cânt lui Cristos, în el va reînflori
Orice speranţă pierdută.
Toată fiinţa în el va re-nvia.
Aleluia, aleluia!

 

Cânt lui Cristos, într-o zi va reveni
La toţi cei care-l aşteaptă.
Va fi lumină în cer şi pe pământ.

Aleluia, aleluia!

 

 

Faptele Apostolilor
       (20,16-18,28-36)

 

        În zilele acelea, Pavel hotărâse să treacă pe apă pe lângă Efes, ca să nu i se întâmple să întârzie în Asia, pentru că se grăbea să fie, dacă i-ar fi cu putinţă, la Ierusalim, de ziua Cinzecimii. Şi trimiţând din Milet la Efes, a chemat la sine pe preoţii Bisericii. Şi când ei au venit la el, le-a zis : Luaţi aminte de voi înşivă şi de toată turma întru care Spiritul Sfânt v-a pus pe voi episcopi, ca să păstoriţi Biserica lui Dumnezeu pe care a câştigat-o cu însuşi sângele său. Căci eu ştiu aceasta că, după plecarea mea, vor intra intre voi lupi îngrozitori, care nu vor cruţa turma. Şi dintre voi înşivă se vor ridica bărbaţi grăind învăţături răstălmăcite ca să tragă pe ucenici după ei. Drept aceea, privegheaţi, aducându-vă aminte că , timp de trei ani, n-am încetat, noaptea şi ziua, să vă îndemn cu lacrimi pe fiecare dintre voi. Şi acum vă încredinţez lui Dumnezeu şi cuvântului harului său, cel ce poate să vă zidească şi să vă dea moştenire între toţi cei sfinţiţi. Argint , sau aur, sau haină n-am poftit de la nimeni, voi înşivă ştiţi că mâinile acestea au lucrat pentru trebuinţele mele şi ale celor ce erau cu mine. Toate vi le-am arătat, căci ostenindu-vă astfel, trebuie să ajutaţi pe cei slabi şi să vă aduceţi aminte de cuvintele Domnului Isus, căci el a zis : Mai fericit este a da decât a lua. Şi după ce a spus acestea, plecându-şi genunchii, s-a rugat împreună cu toţi aceştia.  

 
 

 

Evanghelia după Ioan
(17,1-13)

 

      În vremea aceea,  ridicându-şi ochii către cer, Isus a zis: “Părinte, a sosit ceasul: preamăreşte-L pe Fiul Tău  ca şi Fiul Tău să Te preamărească pe Tine şi pentru ca, după puterea pe care Tu I-ai dat-o peste toată făptura, să dea viaţă veşnică tuturor acelora pe care Tu I-ai dat  Lui ! Iar viaţa veşnică este aceea ca să Te cunoască pe Tine, singurul Dumnezeu adevărat şi pe cel pe care L-ai trimis, pe Isus Cristos. Eu Te-am preamărit pe pământ şi am săvârşit lucrul pe care Mi l-ai dat să-l fac. Şi acum, Părinte, preamăreşte-Mă la Tine cu gloria pe care am avut-o la Tine înainte de a fi lumea. Am arătat Numele Tău oamenilor pe care I-ai luat din lume ca să Mi-i dai Mie. Erau ai Tăi şi Tu Mi i-ai dat Mie şi ei au păzit cuvântul Tău. Acum ei au recunoscut că tot ce Mi-ai dat vine de la Tine; căci cuvintele pe care Tu Mi le-ai dat Eu       le-am dat lor şi ei le-au primit şi au recunoscut cu adevărat că Eu am ieşit de la Tine şi au crezut că Tu M-ai trimis.  Eu pentru ei Mă rog;  nu Mă rog pentru lume, ci pentru cei pe care Mi  i-ai dat,  căci ei sunt ai Tăi, şi tot ce am Eu este al Tău şi tot ce ai Tu este al Meu,  şi M-am preamărit în ei.  Eu nu mai sunt în lume;  ei sunt în lume şi Eu vin la Tine. Părinte Sfinte, păzeşte-i în Numele Tău pe cei pe care Mi i-ai dat, ca să fie una aşa cum suntem Noi. Când eram cu ei Eu îi păzeam în Numele Tău pe cei pe care Mi i-ai dat.  Eu i-am păzit şi nici unul dintre ei nu s-a pierdut, decât numai fiul pierzării, ca să se împlinească Scriptura. Dar acum Eu vin la Tine şi vorbesc cât timp sunt în lume, pentru ca bucuria Mea s-o aibă deplină în ei”.

 
 
Sfânt  Sfânt

Sfânt eşti Doamne, Sfânt şi-ndurator,

Dumnezeul universului.

Cerul şi pământul sunt pline de mărirea Ta,

Osana în înaltul cerului!

 

Binecuvântat e cel ce vine

Cel ce vine în numele Domnului.

Osana, osana osana, osana

Osana în înaltul cerului!

 
  La Cuminecare

 

Tu care te numeşti iubire

Tu, care te numeşti iubire,
Isuse, Om şi Dumnezeu,
Prezenţa ta în Sfânta Taină
Uimeşte azi sufletul meu.

 

R: Eu te ador cu umilinţă
Deşi acum nu pot vedea,
Căci ochii pot să mă înşele
Dar niciodată vorba ta. (bis)

 

Eu, pe altar, văd vin şi pâine;
Nimic nu e deosebit,
Dar sub aceste chipuri sfinte
Tu eşti, Isuse, tăinuit.

 

De n-ai fi tu să-mi spui acestea
N-aş crede-n veci aşa ceva,
Dar, la cuvântul tău, plec capul
Căci tu ai spus că e aşa.

 

 

 
 

La Sfârşit

 

     

Când viaţa ne pare lipsită de sens

 

Când viaţa ne pare lipsită de sens,
De ce nu privim la cer mai des?
Căci am putea, uniţi în rugăciune,
Să reclădim speranţa-n lume.

 

R: Din suflet, noaptea să o risipim,
Şi-ncrezători în Dumnezeu,
Din dragoste să ne dăruim
Şi fericiţi vom fi mereu.

 

Să alungăm norii de tristeţe,
Şi-atunci când ne va fi mai greu
Bucuria s-o menţinem în suflet,

Cerând-o de la Dumnezeu.

 

Dorind s-avem în noi pacea divină
Hai, să ne-mpărtăşim din ea;
Să fie-n noi calea spre lumină,
Ce ne-ntăreşte credinţa.

 

 

Dăruire

 

Isuse, te iubesc, şi cât aş vrea
O viaţă să rămân numai cu tine,
Dar când duşmanul crud mă va-ndemna să plec,
Tu roagă-te atuncea pentru mine.

 

Isuse, azi îţi dau inima mea în dar,
Şi sufletul, şi trupul ţi-aparţine.
Să faci cu ele, Doamne, ce vei vrea,
Căci tu eşti singurul meu mare bine.

 

Isuse, sunt aici, în faţa ta.
Mi-e dor de cerul tău, de veşnicie.
Dă-mi doar un strop de har să pot lucra
Şi timpul meu şi viaţa îţi dau ţie

Şi timpul meu şi totul îţi dau ţie.

 

 
 

Aşteptând Rusaliile

 

      Fără Spiritul Sfânt, nimic nu poate să crească si să ajungă la împlinire: Scripturile rămân închise, istoria pare fără sens, vestea cea bună poate fi un cuvânt fără rost, încercările pot fi un obstacol imposibil de depăsit si lumea nouă o iluzie pentru cei slabi!
Numai Spiritul lui Isus ne poate arăta sensul adevărat al evenimentelor, ne poate deschide spre adevăr, ne poate da forţă pentru o mărturie curajoasă.
Vino, Spirite Sfânt, umple inimile noastre cu darurile tale! Amin.

 
  imagine

 

 

 

 

 

logo_rm1
  live_rm